dr. Küttel Dezső (1917-1991) rövid életútja

  • Küttel Dezső (mint 11. generációs gyógyszerész) 1917. október 26-án született Kőszegen; itt végezte elemi és középiskolai tanulmányait is.
  • Gyógyszerészi diplomáját Budapesten szerezte 1939-ben. 1941-ben doktorált, 1951-ben szakfelügyelői gyógyszerészi képesítést szerzett, 1966-ban a gyógyszerészi tudományok kandidátusa, 1973-ban szakgyógyszerész, 1974-ben c. egyetemi docens lett.
  • 1943-tól az államosításig, 1950-ig gyógyszertár-tulajdonos volt Körmenden, a Megváltó gyógyszertárban. 1951-től a Vas Megyei Gyógyszertárak szakfelügyelője, 1967-től vállalati főgyógyszerész lett. 1981-ben ment nyugdíjba. Élete utolsó éveit újra a tára mögött töltötte: Szombathelyről kijárva üzemeltette a bérbaltavári gyógyszertárat.
  • Tudományos tevékenysége: 69 dolgozata jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Vas Megyei szervezetének és a Gyógyszer-technológia Szakosztályának elnöke, később a MGYT országos alelnöke volt.
  • Orvos és állatorvos gyermekei mellett ketten a gyógyszerészi hivatást választották.

 

  • Küttel Dezső szakmai munkássága elválaszthatatlan az egészségügyi nevelő munkájától. Részt vett a SOTE Gyógyszerészi Karán a gyógyszerészképzésben, közel 20 éven át az asszisztensképzésben és – továbbképzésben is.
  • A fiatal gyógyszerészek érdeklődését igyekezett felkelteni a gyakorlati célú kísérletes munkákra; évente készített fel fiatal kollégákat a Rozsnyay-előadóversenyekre; több gyógyszerészdoktori disszertáció készült patronálásával.
  • Kezdeményezőként támogatta a gyógyszerészi muzeológia ügyét, ennek következményeként sikerült Vas megye gyógyszerésztörténeti értékeit megmenteni, s ebből eredően létrehozni a Kőszegi Patikamúzeumot és a Gyógyszerész-történeti Könyvtárat.
  • 1992-ben a Vas Megyei Gyógyszerellátó Vállalat a szakmai gondossággal fejlesztett szakkönyvtár megőrzése, valamint a gyógyszerészek képzésének és tudományos munkájuknak elősegítése érdekében hozta létre a „Küttel Dezső” Szakkönyvtár Alapítványt.