Ösztöndíjprogram

Az Ösztöndíjprogram alapcélja az egészségügyi felsőfokú gyógyszerészképzésben résztvevők olyan juttatásba részesítése, mely segíti megteremteni a kellő anyagi biztonságot az egyetemi évekre, ezáltal támogatva egy olyan hivatás megszerzését, amely rendszeres jövedelmet, társadalmi elismertséget és megbecsülést biztosít a gyógyszerészeknek.

További cél javítani az egészségügyi ellátás színvonalát, csökkenteni az egészségügyi szolgáltatók működését veszélyeztető nagymértékű humánerőforrás-hiányt, hozzájárulva a hazai egészségügyi ellátórendszer eredményes működéséhez.

Célunk az évenkénti pályázat során, hogy évente legalább 3 hallgatót rendszeres havi ösztöndíjba részesítsünk.

A pályázásra jogosultak köre

A pályázati program keretében pályázatot nyújthatnak be a magyarországi Gyógyszerésztudományi Karok nappali képzésén tanuló IV. éves gyógyszerészhallgatók, akik magyarországi lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A teljes pályázati felhívás ITT olvasható.

Pályázatok beadásának határideje: 2019. október 15.

A pályázat benyújtásának módja: csak elektronikus formában, a dokumentumok, a palyazat.kuttelalapítvany@gmail.com e-mail címre küldésével.

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok: (a motivációs levélen kívül mind letölthető)

  • Pályázati adatlap
  • Motivációs levél, mely tartalmazza a pályázat célját és azt, hogy a Pályázó miért választotta a gyógyszerészi pályát.